Mobirise

Neurorevalidatie

Als u een hersenbloeding heeft gehad of u moet leren omgaan met de ziekte van Parkinson, dan kunt u bij ons gespecialiseerde (revalidatie)zorg verwachten. In het CVAnetwerk overleggen we vaak met collega’s over de manier van behandelen. Wij zijn lid van het CVA Netwerk Zuidwest Friesland en het ParkinsonNet.

De behandelingen vinden meestal aan huis plaats en zijn helemaal afgestemd op de patiënt en zijn directe omgeving.


Wij richten ons op neurologische problemen zoals:

- Herseninfarct-hersenbloeding (CVA)

- Parkinson-Parkinsonisme-PSP

- MS

- ALS


terug