Website Creator

Zakelijke info

De eerste afspraak bestaat uit een intake en onderzoek. Wij brengen samen met u uw klachten in kaart. In dat half uur maken wij ook het behandeldossier in orde. De intake duurt 30 minuten. Na de intake besluiten wij samen met u of behandeling volgt en welke behandeling het meest zinvol is voor uw klachten.

Rechten


• Uw dossier is persoonlijk en niet

voor derden toegankelijk


• U heeft recht op inzage in uw dossier

en op een afschrift van het dossier


• U mag verlangen dat wijzigingen in

het dossier worden uitgevoerd


• U kunt verzoeken het dossier te vernietigen waarbij de WGBO bepaalt dat het verzoek binnen 3 maanden

wordt ingewilligd


Informatie en Privacy


• De therapeut houdt zich aan de richtlijnen voor geheimhouding


• Er vindt verslaglegging plaats aan het einde van de behandelserie naar de verwijzer, huisarts of specialist met uw toestemming


• Wij doen mee aan de Fysio Prestatie Monitor. Dat betekent dat u bij het afsluiten van een behandelserie online een vragenlijst krijgt toegestuurd. Om te voldoen aan onze contracten met de zorgverzekeraars stellen wij het zeer op prijs als u die vragenlijst invult


Verplichtingen


• Wij vragen u bij elke behandeling een eigen handdoek/badlaken mee te nemen


• Bij de eerste behandeling neemt u een identiteitsdocument mee


• Bij de eerste behandeling neemt u ook

uw verzekeringspas mee

Klachtenregeling


• Heeft u klachten, meld dit dan eerst bij

de therapeut


• Als die de klacht niet naar tevredenheid oplost kunt u de folder “Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut” vragen voor verdere stappen


En verder


• U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen


• Komt u zonder verwijzing dan bestaat de eerste behandeling uit een screening en een intake.

De ziektekostenverzekeraar rekent dat als twee behandelingen


• Een afspraak dient 24 uur van tevoren telefonisch te worden afgezegd


Vragen?


Voor vragen e.d. kunt u ons mailen:


Anna Mara van Bruggen


annamarca@fysiotherapiebalk.nl


Clemens Schuurs


clemens@fysiotherapiebalk.nl