Klachtenregeling

•  Heeft u klachten, meldt dit dan eerst bij
de therapeut

•  Als die de klacht niet naar tevredenheid oplost kunt u de folder “Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut” vragen voor verdere stappen

En verder

•  U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen

•  Komt u zonder verwijzing dan bestaat de eerste behandeling uit een screening en een intake.
De ziektekostenverzekeraar rekent dat als twee behandelingen

•  Een afspraak dient 24 uur van tevoren telefonisch te worden afgezegd

Vragen?

•  Voor vragen e.d. kunt u ons mailen:

Anna Mara van Bruggen

annamarca@fysiotherapiebalk.nl

Clemens Schuurs

clemens@fysiotherapiebalk.nl

•  Voor meer informatie over de praktijk
verwijzen we u naar onze websites:

www.fysiotherapiebalk.nl

www.fysiotherapieschuurs.nl
 

Fysiotherapie Anna Marca van Bruggen: 0514 - 603 517 / Manuele therapie Clemens Schuurs: 0514 - 602 555

Rechten

•  Uw dossier is persoonlijk en niet
voor derden toegankelijk

•  U heeft recht op inzage in uw dossier
en op een afschrift van het dossier

•  U mag verlangen dat wijzigingen in
het dossier worden uitgevoerd

•  U kunt verzoeken het dossier te vernietigen waarbij de WGBO bepaalt
dat het verzoek binnen 3 maanden
wordt ingewilligd

Informatie en Privacy

•  De therapeut houdt zich aan de richtlijnen voor geheimhouding

•  Er vindt verslaglegging plaats aan het einde van de behandelserie naar de verwijzer, huisarts of specialist met uw toestemming

•  Wij doen mee aan de Fysio Prestatie Monitor. Dat betekent dat u bij het afsluiten van een behandelserie online een vragenlijst krijgt toegestuurd. Om te voldoen aan onze contracten met de zorgverzekeraars stellen wij het zeer op prijs als u die vragenlijst invult

Verplichtingen

•  Wij vragen u bij elke behandeling een eigen handdoek/badlaken mee te nemen

•  Bij de eerste behandeling neemt u een identiteitsdocument mee

•  Bij de eerste behandeling neemt u ook
uw verzekeringspas mee

Fysio- en Manuele therapie
Anna Marca van Bruggen
Clemens Schuurs